നാം കളയുന്ന ചേനത്തണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടെന്നു നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല

0
609

ഭക്ഷ്യ യോഗ്യമായ എന്നാൽ നമുക്ക് പരിചയം ഇല്ലാത്തതും അറിയാത്തതും ആയ ഒരുപാടു ഇലകളും തണ്ടുകളും നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട്.പലതു നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് മാത്രം അല്ല ഒരാളും ഇതൊന്നും പരീക്ഷിച്ചു പോലും ഉണ്ടാക്കില്ല .ഒരുപാട് പോഷക ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള ഇലക്കറികളും തണ്ടുകളും നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉണ്ട് .ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ചേനയുടെ തണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് .നാം ചേന എടുത്ത ശേഷം ചേന തണ്ടു വെറുതെ കളയുക ആണ് പതിവ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തോരനും കറികളും തയ്യാറാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം ആണ്.

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here