റേഷൻ അരി 50 രൂപയ്ക്ക് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അരിയുടെ ചോറ് പോലെ ആക്കണോ

0
406

റേഷൻ അരി വാങ്ങാത്തവർ ആരും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ .എത്ര പണക്കാരൻ ആണെങ്കിലും റേഷൻ പലരും വാങ്ങാറുണ്ട് .റേഷൻ ആരുടെയും ഔദാര്യം അല്ല നമ്മുടെ അവകാശം ആണെന്ന് എല്ലാവര്ക്കും അറിയാം.എന്നാൽ മിക്കപ്പോഴും വാങ്ങുന്ന റേഷൻ അരിയിൽ കല്ലും ചില പ്രാണികളും എല്ലാം കൂടുതൽ ആയിരിക്കും .പലരും റേഷൻ അരി വാങ്ങാൻ മടിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണവും അത് തന്നെ ആണ് .എന്നാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ റേഷനരി കടയിൽ നിന്ന് നാല്പതും അൻപതും രൂപ കൊടുത്തു വാങ്ങുമ്പോ കിട്ടുന്ന അരിയുടെ ചോറ് പോലെ പോലെ ആക്കാം എങ്ങനെ എന്ന് വീഡിയോ കണ്ടു സിമ്പിളായി മനസിലാക്കാൻ കഴിയും.

SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here