തേങ്ങ തക്കാളി ഉള്ളി ഒന്നും വേണ്ട ഇ കറിക്ക് ഒറ്റയിരുപ്പിൽ ആരും 50...

രാവിലെ തയ്യാറാക്കുന്ന ബ്രേക്ഫാസ്റ്റിന്റെ കൂടെ എന്ത് കറി ഉണ്ടാക്കും എന്ന് എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരെയും ഒരു പോലെ കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു വലിയ ചോദ്യം ആണ് .ദിവസവും പല തരത്തിൽ ഉള്ള കറികൾ ഉണ്ടാക്കിയില്ല എങ്കിൽ...

നാം കളയുന്ന ചേനത്തണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉപയോഗം ഉണ്ടെന്നു നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല

ഭക്ഷ്യ യോഗ്യമായ എന്നാൽ നമുക്ക് പരിചയം ഇല്ലാത്തതും അറിയാത്തതും ആയ ഒരുപാടു ഇലകളും തണ്ടുകളും നമുക്ക് ചുറ്റും ഉണ്ട്.പലതു നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് മാത്രം അല്ല ഒരാളും ഇതൊന്നും പരീക്ഷിച്ചു പോലും ഉണ്ടാക്കില്ല...

മീൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കൂ പിന്നെ മരിച്ചാലും മറക്കാൻ കഴിയില്ല

വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മീൻ കറി ആണ് .മീൻ കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിനു മറ്റു കറികൾ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പം ഇല്ല .ആ രുചിയും മണവും അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ട് .എന്നാൽ...

വായിലിട്ടാൽ അലിഞ്ഞു പോകും വെറും 3 ചേരുവകൾ മാത്രം മതി ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാം

വെറും മൂന്നു ചേരുവകൾ ചേർത്ത് ഒരു ഈസി പുഡ്ഡിംഗ് ന്റെ റെസിപ്പി ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇ വീഡിയോയിലൂടെ .ആർക്കും സിമ്പിളായി.തീർച്ചയായും കുഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പി ആണ് നാം...

പുഴമീൻ കറി

പുതിയതരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം അത് പാകം ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ.ഭക്ഷണത്തിനും ,വസ്ത്രത്തിനും ആണ് മലയാളികൾ കൂടുതൽ കാശ് ചിലവാക്കുന്നത് എന്നതും ഒരു നഗ്‌നമായ സത്യമാണ്. പലതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ...

ചെമ്മീന്‍ (കൊഞ്ചു) തീയല്‍

‍ പുതിയതരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം അത് പാകം ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ.ഭക്ഷണത്തിനും ,വസ്ത്രത്തിനും ആണ് മലയാളികൾ കൂടുതൽ കാശ് ചിലവാക്കുന്നത് എന്നതും ഒരു നഗ്‌നമായ സത്യമാണ്. പലതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ...
താറാവ് പാൽക്കറി

താറാവിനെ പാലിൽ നിർത്തി താറാവ് പാൽക്കറി ഉണ്ടാക്കാം സിമ്പിളായി വീട്ടിൽ

പുതിയതരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം അത് പാകം ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ.ഭക്ഷണത്തിനും ,വസ്ത്രത്തിനും ആണ് മലയാളികൾ കൂടുതൽ കാശ് ചിലവാക്കുന്നത് എന്നതും ഒരു നഗ്‌നമായ സത്യമാണ്. പലതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ...