ഒരു വീടിന് സ്ഥാനം കാണുന്നതിന് ഇന്ന് കോട്ടയം പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഉറപ്പായും അറിയണ്ട ഒരു...

ഒരു വീടിന് സ്ഥാനം കാണുന്നതിന് ഇന്ന് രാവിലെ കോട്ടയം ഏറ്റുമാനൂരിൽ സുനിൽ ജീജ ദമ്പതികളുടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ രസകരവും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തേണ്ടതുമായ വിഷയത്തിലേയ്ക്ക് കടക്കാം.ദമ്പതികൾ വിട് വയ്ക്കുവാനായി 5 സെന്റ്...

വീട് വെക്കുമ്പോൾ എല്ലാ മലയാളികൾക്കും സംഭവിക്കുന്ന അബദ്ധങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ലക്ഷങ്ങൾ ലാഭിക്കാം

മലയാളിയുടെ വീടബദ്ധങ്ങള്‍ കേറിച്ചെല്ലുമ്പോള്‍ അല്‍പസ്വല്‍പം സമാധാനം കിട്ടുന്നതാവണം വീട്. എന്നാല്‍ മലയാളിക്ക് വീടെത്തുമ്പോഴേ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പതിവ്. കാരണം അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ സമ്പാദ്യമെല്ലാം ചിലവാക്കിയാണ് പലരും വീടു വെക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കില്‍ വീടുനില്‍ക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ ആധാരവും...

ലോൺ എടുക്കാതെ എങ്ങനെ ഇത് പോലെ മനോഹരമായ ഒരു കുഞ്ഞു വീട് പണിയാം

ഏതൊരു മലയാളിയുടെയും സ്വപ്നം ആണ് സ്വന്തമായൊരു വീട് .സ്വന്തമായൊരു വീട്‌ ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും അഭിലാഷമാണ്‌. അത്‌ ബാഹ്യലോകത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥതകളില്‍നിന്ന്‌ മനസ്സിന്‌ സമാധാനവും പ്രകൃതി വിപത്തുക്കളില്‍നിന്ന്‌ ശരീരത്തിന്‌ രക്ഷയും നല്‍കുന്നു. അവിടെ മനുഷ്യന്‍ കൂടുതല്‍...