ഞാൻ ഒരു തുള്ളി യീസ്റ്റും,സോഡയും ചേർക്കാതെ അപ്പം പഞ്ഞി പോലെ ആക്കിയത് ഇങ്ങനെ

അപ്പം നമ്മൾ മലയാളികളുടെ ഒരു വീക്നെസ് ആണ് .രാവിലെ ബ്രേക്ഫാസ്റ്റിന്റെ കൂടെ അപ്പം കിട്ടാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് .പഞ്ഞി പോലെ സോഫ്റ്റ് ആയ അപ്പം ആണ് എല്ലാവര്ക്കും ഇഷ്ടം .അങ്ങനെ വായിൽ നിന്ന്...

അപ്പം പഞ്ഞി പോലാകാൻ യീസ്റ്റ് അപ്പക്കാരം ഉഴുന്ന് അപ്പത്തിന്റെ മാവിൽ ഇടുന്നവർ ഉറപ്പായും കാണുക

വീട്ടിൽ അപ്പം ഉണ്ടാക്കാത്തവർ ആയി ആരും ഉണ്ടാകില്ല .പക്ഷെ അപ്പം സോഫ്റ്റ് അല്ല എന്ന് വിഷമം പറയുന്നവർ ആണ് നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉള്ളത് .അതിനു വേണ്ടി പൊങ്ങി വരാൻ ഈസ്റ്റും അപ്പക്കാരവും...

നേർപ്പിച്ചു ഇ മിന്നൽ ലായനി ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി വഴുതന തഴച്ചു വളരും

ആരോഗ്യപരമായി ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ ശരീരത്തിന് നൽകുന്ന ഒന്നാണ് വഴുതന .നമ്മുടെ വീട്ടിലും പറമ്പിലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പീഡിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന ഒന്ന് തന്നെ ആണ് നമ്മുടെ ഇ വഴുതന . ചെറിയ രീതിയിൽ ഉള്ള...

മണ്ണിലെ പുളിരസം മാറ്റിയ ശേഷം പയർ ഇ രീതിയിൽ നടുക പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത രീതിയിൽ പയർ...

നമ്മുടെ മണ്ണിൽ ഇഷ്ടാനുസരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഭക്ഷ്യവസ്തു ആണ് പയർ .ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പയർ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണ് പതിവ് .ഇത്ര ഈസി ആയി കായ്ക്കുന്ന പയർ ഇനി കാശു കൊടുത്തു വാങ്ങാതെ...

നാലു പ്ളേറ്റ് ചോറ് കഴിക്കും ചക്കക്കുരു വെച്ച് ഇടി ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം

ഇ കോവിഡ് കാലം പുരുഷന്മാർക്ക് പഠന കാലമാണ് ഇത് വരെ സ്ത്രീകളെ സഹായിക്കാൻ അടുക്കളയിൽ കയറാത്തവർ വരെ കയറി തുടങ്ങി .അങ്ങനെ നിരീക്ഷിച്ചു കണ്ടെത്തിയതാണ് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് .പല പുതിയ വിഭവങ്ങളുടെ പരീക്ഷണ...

കണ്ണിമാങ്ങാ അച്ചാർ

പുതിയതരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം അത് പാകം ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ.ഭക്ഷണത്തിനും ,വസ്ത്രത്തിനും ആണ് മലയാളികൾ കൂടുതൽ കാശ് ചിലവാക്കുന്നത് എന്നതും ഒരു നഗ്‌നമായ സത്യമാണ്. പലതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ...

രാമശ്ശേരി ഇഡലി

പുതിയതരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം അത് പാകം ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ.ഭക്ഷണത്തിനും ,വസ്ത്രത്തിനും ആണ് മലയാളികൾ കൂടുതൽ കാശ് ചിലവാക്കുന്നത് എന്നതും ഒരു നഗ്‌നമായ സത്യമാണ്. പലതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ...

ഇഡ്ഡലി മഞ്ചൂരിയൻ

പുതിയതരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം അത് പാകം ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ.ഭക്ഷണത്തിനും ,വസ്ത്രത്തിനും ആണ് മലയാളികൾ കൂടുതൽ കാശ് ചിലവാക്കുന്നത് എന്നതും ഒരു നഗ്‌നമായ സത്യമാണ്. പലതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ...

വെള്ളയപ്പം

പുതിയതരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം അത് പാകം ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ.ഭക്ഷണത്തിനും ,വസ്ത്രത്തിനും ആണ് മലയാളികൾ കൂടുതൽ കാശ് ചിലവാക്കുന്നത് എന്നതും ഒരു നഗ്‌നമായ സത്യമാണ്. പലതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ...
ഗോപി മഞ്ചൂറിയൻ

ഗോപി മഞ്ചൂറിയൻ

ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ:പുതിയതരം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം അത് പാകം ചെയ്യാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ആണ് നമ്മൾ മലയാളികൾ.ഭക്ഷണത്തിനും ,വസ്ത്രത്തിനും ആണ് മലയാളികൾ കൂടുതൽ കാശ് ചിലവാക്കുന്നത് എന്നതും ഒരു നഗ്‌നമായ സത്യമാണ്. പലതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ...